Algemeen    Onze procedure    Ons Voorstel    Hechting

Onze Procedure


Aanmelding
Op 13 november 2001 begint onze lange reis. Vandaag hebben wij de "aanvraag ter verkrijging van toestemming tot opneming ter adoptie van een buitenlands kind" verzonden naar het Ministerie van Justitie (hierna: MvJ).

Op 22 november 2001 ontvingen wij van het MvJ ons BKA-(Buitenlands Kind ter Adoptie) nummer. Dit nummer geeft het jaar, het kwartaal en de volgorde van aanmelding in dat kwartaal aan. Gedurende onze procedure zullen wij onder dit nummer geregistreerd staan bij de diverse instanties. Het lange wachten is begonnen... de wachttijd tot het volgen van de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten is op dat moment circa 1,5 jaar.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In februari 2003 ontvingen wij van Stichting Adoptievoorzieningen een rooster voor de zes voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vonden plaats van 1 mei 2003 tot en met 3 juli 2003 in "De Nieuwe BuitensociŽteit" te Zwolle. Inhoud van de bijeenkomsten:

Na het afronden van de voorlichtingsbijeenkomsten heeft Stichting Adoptievoorzieningen het MvJ geÔnformeerd dat wij de verplichte algemene voorlichtingen hebben gevolgd. Hiervan kregen wij op 13 augustus 2003 een bevestiging. Onze gegevens zijn nu doorgegeven aan de Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Almelo (hierna: RvK) met het oog op de instelling van het gezinsonderzoek.

Gezinsonderzoek
Op 19 augustus 2003 deelt de RvK ons schriftelijk mede dat zij op korte termijn contact met ons zullen opnemen voor het maken van een afspraak voor een eerste gesprek. In de tussentijd dienen we een medische verklaring van een huisarts te verstrekken. Ook zal de RvK informatie over ons inwinnen bij het Justitieel Documentatie Register.

Op onze trouwdag, maandag 8 september 2003, vindt het eerste gesprek met de raadsonderzoeker bij ons thuis plaats. De zenuwen verdwenen al snel en het werd een informeel en luchtig gesprek waarin wij over allerlei zaken aan de tand werden gevoeld. Het gesprek was ons reuze meegevallen en het tweede gesprek, op maandag 29 september 2003, gingen we dan ook ontspannen in. Op 4 november 2003 mochten we het concept-rapport inzien en na een paar kleine wijzigingen werd het definitieve gezinsrapport op 7 november 2003 doorgestuurd naar het MvJ ter verkrijging van de beginseltoestemming (hierna: BT).

Beginseltoestemming
Nooit gedacht dat je zo blij kunt zijn met post! Reeds op 11 november 2003 ligt het felbegeerde BT in de brievenbus! Deze toestemming hebben we nodig om de laatste fase van de procedure in te kunnen gaan: de bemiddeling door een vergunninghouder, zodat wij onze junior kunnen verwelkomen. Wij hebben als vergunninghouder gekozen voor Stichting Meiling. Deze keuze is o.a. ingegeven door het feit dat wij graag een kindje uit Taiwan willen adopteren en dat dit alleen via Meiling mogelijk is. Daarnaast horen we positieve verhalen over deze vergunninghouder en we hebben er een goed gevoel bij.

Intakegesprek Stichting Meiling
Om op de centrale wachtlijst te kunnen komen, vindt er een intakegesprek plaats bij een intake-team van Meiling op 11 december 2003. Tijdens dit gesprek kun je kennismaken met Meiling en wordt het vervolg van de procedure toegelicht. Met een voldaan gevoel en een hoop informatie rijker rijden we na het gesprek weer naar huis... we staan op de centrale wachtlijst!! De wachttijd voor het doorstromen naar de landenwachtlijst bedraagt op dat moment circa 10 maanden.

De laatste stap...
Na een jaar wachten krijgen we op 6 januari 2005 te horen dat we eindelijk kunnen doorstromen naar de landenwachtlijst! Binnen 2 ŗ 3 weken zullen we worden gebeld door onze landencontactpersoon voor het maken van een afspraak voor de landenintake.
Op 25 januari 2005 zaten we aan tafel  bij Jan en Wijnie Rozendaal. Het was een superleuk gesprek en erg informatief. We mogen nu ons dossier klaarmaken. Ondertussen hadden we echter al een groot aantal documenten voorbereid en daarom konden we ons dossier op 3 februari 2005 al versturen. Het dossier wordt dan vertaald en dat zal zo'n 6-8 weken in beslag nemen.

Op 21 maart 2005 werden we gebeld door Wijnie met het goede nieuws dat ons dossier op 18 maart 2005 is afgegeven aan Cathwel kindertehuis in Taipei, Taiwan! De wachttijd tot aan het voorstel bedraagt op dat moment circa 8 maanden.

We kunnen nu niets anders doen dan wachten, wachten en nog eens wachten op HET telefoontje.

Top